top of page

Privacy statement

Laatst aangepast 22 februari 2021

GrafiServe (hierna: “wij” of “grafiserve”) hecht waarde aan de privacy van alle relaties en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we met uw gegevens omgaan.

Welke persoonlijke gegevens gebruiken we?

Wanneer u een offerte bij ons aanvraagt voor een opdracht grafisch ontwerp of drukwerk noteren we uw NAW gegevens om de adressering op de prijsopgave volledig te noteren. Wanneer deze offerte leidt tot een bestelling noteren we een aantal basis gegevens van u zoals uw naam, E-mail, uw adres voor de aflevering en het telefoonnummer zodat we u kunnen bereiken over het verloop en de aflevering van uw order.

 

Wanneer u een order bij ons plaatst en daarvoor bestanden nodig zijn zoals tekst en beeldmateriaal dan slaan we deze digitaal op in een map van uw order.
Wanneer u conventionele materialen zoals films of foto’s aan ons aanlevert dan ontvangt u die na aflevering van de order altijd retour. We hebben geen archief voor conventioneel beeldmateriaal.

Bestelling

De enige gegevens die we met anderen delen zijn uw adresgegevens voor de aflevering. Deze gegevens delen we met onze leveranciers waar wij op onze beurt uw order bestellen. Dit is noodzakelijk voor de aflevering van uw bestelling. De leverancier kan op die manier uw bestelling naar u verzenden met transport- of koeriersdiensten.

Website

Op de website van grafiserve worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag, voor beveiliging van onze website en voor een correcte werking van onze website. Grafiserve gebruikt deze informatie om de werking van de website zo optimaal mogelijk te maken, te verbeteren en te beveiligen. Grafiserve kan deze gegevens delen met derden of toepassingen van derden, zoals Google Analytics.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn voor de correcte werking van onze website. Deze cookies kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd via de instellingen van uw webbrowser.

Nieuwsbrieven

Het kan voorkomen dat we soms een digitale nieuwsbrief sturen. Dit wanneer we bijvoorbeeld vernieuwingen aan onze website hebben aangebracht of om u over iets anders te informeren waarvan we denken dat u daarvan graag op de hoogte gehouden wilt worden. Dit zal niet op regelmatige basis zijn maar slechts enkele keren per jaar. Mocht u onverhoopt een digitale nieuwsbrief van ons ontvangen die u liever niet had willen ontvangen dan kunt u dat onderaan in de nieuwsbrief aangeven. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd.

Account

U kunt via onze webshop een account aanmaken. We bewaren uw basis gegevens zoals uw telefoonnummer en adresgegevens zeer zorgvuldig in een beveiligde omgeving voor een eventuele volgende order. Wenst u dat we uw gegevens verwijderen na het afleveren van een order dan kunt u dat per E-mail aangeven.

Uw gegevens zullen dan na uiterlijk 4 weken worden verwijderd. Heeft u een product op onze webshop gezien dat u graag wilt bestellen maar u wilt geen account aanmaken? Geef de productomschrijving met de daarbij gewenste configuratie en aantal aan ons op en wij bestellen het dan voor u. We vragen u dan wel om gegevens zoals adres en e-mail zodat we de bestelling aan u kunnen leveren. 

Fraude of misdrijf

Om fraude of een misdrijf te onderzoeken gebruiken wij klantgegevens op grond van wettelijke verplichting. Indien van overheidswege verplicht, delen wij uw gegevens met overheid of opsporingsinstantie.

Rechten

Onder de AVG heeft iedereen rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.
Heeft u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via info@grafiserve.nl of 06-41097174.

Inzage

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Wanneer u wenst dat we uw gegevens verwijderen houdt er dan wel rekening mee dat we opnieuw naar uw gegevens zullen vragen wanneer u opnieuw een order bij ons plaatst. Bent u van mening dat we de verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten. We passen het dan direct aan.

Veiligheid

Uw gegevens slaan we uitsluitend op in een beveiligde omgeving die met een wachtwoord is beveiligd en regelmatig opnieuw wordt ingesteld. Ook is de omgeving waarin uw gegevens bewaard worden beveiligd met antivirus software.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:

- Het uitvoeren van een wettelijke plicht. 

- het uitvoeren van een overeenkomst.

- het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Grafiserve: het verwerken, produceren en verzenden van uw order(s).

Derde ontvangers

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven uw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten zoals drukkerijen, papier- en kartonagebedrijven, binderijen, afwerkingsbedrijven of bezorgdiensten die uw order afleveren. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar verwerkers. Zij zullen uw gegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Wijzelf en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud van deze privacy verklaring te respecteren.

GrafiServe
Tiltenhof 32
6595 BC Ottersum
T: +31 (0)6 41097174
E: info@grafiserve.nl

bottom of page